21
Sep

ಭಾರತೀಯ ಜನವಿರೋಧಿ ಪಕ್ಷ (ಬಿಜೆಪಿ) ಸಂಘಪರಿವಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ “ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಕೇಸು ಇದ್ದರೂ ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತೇವೆ” ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದೆ. ಜನರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಭರವಸೆಗಳ ಚರ್ಚೆಯೇ ಇಲ್ಲ!!! ಸಂಘಿಗಳಿಂದ, ಸಂಘಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಘಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಇರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಸರಕಾರ.

-ಅಶ್ರಫ್ ಮಾಚಾರ್
ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.ಐ ಕರ್ನಾಟಕ

Leave A Comment