25
Apr

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಸರ್ವಜ್ಞನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥ ಪ್ರತಿನಿಧಿಬೇಕು.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: 6

ನಮ್ಮ ಚಿಹ್ನೆ: ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್‌

ಪರ್ಯಾಯ ಒಂದೇ ಪರಿಹಾರ ಎಸ್‌ಡಿಪಿಐ ಒಂದೇ ಪರ್ಯಾಯ

Leave A Comment