05
Jun

ಅಭಿನಂದನೆಗಳು

ಮುಸ್ಲಿಂ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾ ಬೋರ್ಡ್’ ಇದರ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಮೌಲಾನಾ ಸೈಫುಲ್ಲಾ ರಹ್ಮಾನಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು.
ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಲಾ ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ.

~ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್,
ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಎಸ್‌ಡಿಪಿಐ ಕರ್ನಾಟಕ

Previous Post

Next Post

Leave A Comment