24
Mar

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಿಂದಲಾದರೂ ಸರಿ 5 ಕಿ.ಮೀ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇರಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲಿದೆ? ಅಪಘಾತವಾಗಿ ಜನ ಸತ್ರೆ ಏನು ನಷ್ಟ ಅಲ್ವ? ಮೋದಿ, ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ಮಂತ್ರಿಗಳು ಜೀರೋ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಸಾಗೋದು?

Leave A Comment