11
Apr

ಮೈಸೂ‌ರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್

ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಮೈಸೂ‌ರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪಾಲಿಗೆ ಇಲ್ಲವಾಗಿಸಿ ಹಿಂದಿವಾಲಾಗಳ ಪಾರುಪತ್ಯದ SBI ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಸೋಶಿಯಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ- ಕರ್ನಾಟಕ

Leave A Comment