21
Jun

ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಅಭಿಯಾನ

ಬನ್ನಿ ಪಕ್ಷದ 15ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನದ ಆನಂದವನ್ನು ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋಣ.

ದಿನಾಂಕ: 21-06-2023

ಸಮಯ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:00 AM

ಹ್ಯಾಷ್ ಟ್ಯಾಗ್: #SDPIFormationDay

ಸೋಶಿಯಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ

Previous Post

Leave A Comment