04
Dec

ದೇಶದ ಜಲ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ನೌಕಾ ಪಡೆಯ ವೀರ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೌಕಾ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

~ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್,
ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು,SDPI ಕರ್ನಾಟಕ

SDPIKarnataka #HappyNavyDay2023

Leave A Comment