26
Apr

ಎಸ್‌ಡಿಪಿಐ ಪಕ್ಷದ ಅಂಗಡಿ ಚಂದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕರು. ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮತ ಅವರಿಗೇ ಮೀಸಲಿಡಿ.

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಮೂಡಿಗೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥ ಪ್ರತಿನಿಧಿಬೇಕು. ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ : 6 ನಮ್ಮ ಚಿಹ್ನೆ: ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಪರ್ಯಾಯ ಒಂದೇ ಪರಿಹಾರ ಎಸ್‌ಡಿಪಿಐ ಒಂದೇ ಪರ್ಯಾಯ