02
Apr

ನೆನಪು ಎ. ಸಯೀದ್ ಸಾಹೆಬ್
ಎಸ್‌ಡಿಪಿಐ ಪಕ್ಷದ ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

02 ಏಪ್ರಿಲ್ | 02.30pm,ಎಸ್‌ಡಿಪಿಐ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು.ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ