24
Mar

ಪ್ರಧಾನಿಯಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾದ ಮೂರನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಿತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಯಾವ ಮಟ್ಟದ್ದು? ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 40% ಕಮಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಹೊಡೆದಿದ್ದೀರಿ ಹೇಳಿ ಬಿಡಿ. ಹೇಗೂ ನಿಮಗೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ.

Leave A Comment