10
Apr


ಮತದಾರನ ಜೀವನಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆಯೇ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ. ಇದು ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಸಂಕಲ್ಪ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವವರೆಗೆ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ನಾಟಕದ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಮಾತ್ರ

~ಅಪ್ಸರ ಕೂಡ್ಲಿಪೇಟೆ,
ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಎಸ್ ಡಿಪಿಐ ಕರ್ನಾಟಕ

Leave A Comment