11
Apr

ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್

ಅತ್ತಾವರ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕಟ್ಟಿದ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿದ್ದ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಗುಜರಾತಿಗಳ ಬರೋಡ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಉಡುಗರೆಯಂತೆ ಕೊಟ್ಟು ನಕ್ಕರು.

Leave A Comment