25
Apr

.

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಮೂಡಬಿದಿರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥ ಪ್ರತಿನಿಧಿಬೇಕು.

ಎಸ್‌ಡಿಪಿಐ ಪಕ್ಷದ ಅಲ್ಫೋನ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಕೋ
ಅದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕರು. ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮತ ಅವರಿಗೇ ಮೀಸಲಿಡಿ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ : 5

ನಮ್ಮ ಚಿಹ್ನೆ: ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ

ಪರ್ಯಾಯ ಒಂದೇ ಪರಿಹಾರ ಎಸ್‌ಡಿಪಿಐ ಒಂದೇ ಪರ್ಯಾಯ

Leave A Comment