26
Apr

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥ ಪ್ರತಿನಿಧಿಬೇಕು.

ಎಸ್‌ಡಿಪಿಐ ಪಕ್ಷದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಝಬೀವುಲ್ಲಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕರು. ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮತ ಅವರಿಗೇ ಮೀಸಲಿಡಿ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ : 6

ನಮ್ಮ ಚಿಹ್ನೆ: ವಜ್ರ

ಪರ್ಯಾಯ ಒಂದೇ ಪರಿಹಾರ ಎಸ್‌ಡಿಪಿಐ ಒಂದೇ ಪರ್ಯಾಯ

Leave A Comment