25
May

Welcome

ದಿನಾಂಕ 26-5-2023 (ನಾಳೆ) ಪಕ್ಷದ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೋಶಿಯಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎಸ್‌ಡಿಪಿಐ) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಹನ್ನಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ತೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ.

ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ – ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ

Mysuru #SDPI

Previous Post

Next Post

Leave A Comment