25
May

ದಿನಾಂಕ 26-5-2023 (ನಾಳೆ) ಪಕ್ಷದ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೋಶಿಯಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎಸ್‌ಡಿಪಿಐ) ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಯಿದಾ ಸಾದಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ತೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ.

SDPI #Mysuru

Previous Post

Leave A Comment