13
Jun

  • ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ
  • ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಪರಿಶ್ರಮ
  • ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ
  • ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ
  • ಚುನಾವಣಾ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಸಬಲೀಕರಣ
Next Post

Leave A Comment