01
Jul

ಇಂತಹ ಕೋಮು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಗಳಿಗೆ ರೌಡಿ ಶೀಟ್ ತೆರೆಯುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದಲೇ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಿದರೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡಬಹುದು @DgpKarnataka

PuneethKerehalli

RowdiSheeter

~ಅಬ್ದುಲ್ ಅತೀಫ್,
ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಎಸ್ ಡಿಪಿಐ ಕರ್ನಾಟಕ

Previous Post

Next Post

Leave A Comment