06
Jul

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಯೋಜಿಕ ಕ್ರೌರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟಗಾರ
ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಬಲಿಯಾಗಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

StanSwamy #SDPIKarnataka

Previous Post

Leave A Comment