18
Jul

ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ, ಸಮನ್ವಯ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಜೀವಮಾನವಿಡೀ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ದುಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಬೇಧ ನೀತಿಯನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಈ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 27 ವರ್ಷಗಳ ಸೆರೆವಾಸ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದಾಗಲೂ ರಾಜಿಯಾಗದೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡಿಸಿ ಅದರ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು.

“ಶಿಕ್ಷಣವು ಜಗತ್ತನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ನೀವು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ.” -ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ

~ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್,
ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು, SDPI ಕರ್ನಾಟಕ

Previous Post

Next Post

Leave A Comment