05
Oct

ಮಾನ್ಯ Chief Minister of KarnatakaSiddaramaiah ನವರೇ 28/08/2021ರಂದು ನೀವೇ ಹೇಳಿರುವ ಮಾತಿದು. ಈಗ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನೆಂದು ನೆನಪಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂತಲ್ಲ.

~ಬಿ ಆರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್

ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಎಸ್ ಡಿಪಿಐ ಕರ್ನಾಟಕ

Leave A Comment