05
Oct

ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿಯನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸುವ Rahul Gandhi ತನ್ನದೇ ಪಕ್ಷ Indian National Congress – Karnataka ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿ ಕಾಂತರಾಜ್ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ಏಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ?

~ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್,

ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಕರ್ನಾಟಕ

Leave A Comment