ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಷಯಗಳು

“ನಾವು ಶರಣಾಗುವವರೆಗೂ ವೈಫಲ್ಯ ಮಾರಕವಲ್ಲ; ಮರಳಿ ಯತ್ನಿಸುವುದೇ ಅದ್ಭುತ ವಿಜಯದ ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗ”

~ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್,
ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಎಸ್‌ಡಿಪಿಐ ಕರ್ನಾಟಕ

SDPIKarnataka #allamaiqbal

Leave A Comment